پنجشنبه, 24 آبان 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مرکزی:

آموزش و فرهنگ سازی مصرف بهینه منابع آب مهمترین رویکرد روابط عمومی...

آب محور تمامی فعالیت های اجتماعی، صنعتی، کشاورزی و محیط زیست می باشد که نحوه استفاده درست از آن به وسیله فرهنگ سازی می تواند امنیت غذایی و اجتماعی آینده را تامین...

صرفه جویی نهصد هزار متر مکعب آب در شهرستان فراهان

از مهمترین برنامه های عملکرد اداره منابع آب شهرستان فراهان می توان به پر و مسلوب المنفعه نمودن 6 حلقه چاه، نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند، تشکیل جلسات شورای حفاظت...

آموزش 90 هزار دانش آموز در طرح داناب

90 هزار دانش آموز استان مرکزی در 800 مدرسه به همراه معلمین و مدیران و خانواده های دانش آموزان تحت پوشش طرح داناب قرار خواهند گرفت.

معاون عمرانی استاندار درنشست مدیریت بحران:

آماده باش برای پیش بینی و پیشگیری وقوع سیلاب و کاهش اثرات آن در...

زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، گفت: هواشناسی از احتمال بارش های شدید پاییزه خبرداده و باید امکانات...