چهارشنبه, 26 دی 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

صرفه جویی 780 هزار مترمکعب آب با انسداد 35 حلقه چاه غیر مجاز در...

مدیر اداره منابع آب شهرستان خنداب گفت: با انسداد 35 حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان 780هزار مترمکعب آب صرفه جویی شد.

توقیف 13دستگاه حفاری غیر مجاز در شهرستان ساوه

مدیر اداره منابع آب شهرستان ساوه از توقیف 13دستگاه حفاری غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

سومین جلسه شورای ارتقای سلامت شرکت برگزار شد

سومین جلسه شورای ارتقای سلامت با حضور اعضاء در شرکت آب منطقه ای مرکزی برگزار شد.

32حلقه چاه جدیدالحفر در شهرستان خمین مسدود شد

رئیس امور منابع آب شهرستان خمین از پر و مسلوب المنفعه نمودن 32حلقه چاه غیر مجاز جدیدالحفر و تازه شناسایی شده در این شهرستان خبر داد.