چهارشنبه, 26 دی 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تحویل حجمی آب در قالب خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل، ایمنی، تعمیرات تاسیسات آب و حفاظت فیزیکی سد و سامانه انتقال آب از سد کمال صالح - دو مرحله ای مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/06/24 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:152

انجام خدمات آژانس در سال 1397 - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/05/03 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:113

ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 586

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:586

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 463

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:463

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 515

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:515

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 502

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:502

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 463

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:463

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 420

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:420

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 640

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:640

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 529

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:529

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 591

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:591

ارزیابی کیفی شماره 1 1429

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1429

آگهی مناقصه عمومی (شماره 34) 1091

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/10

بازدید:1091

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 33) 1329

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1329

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 32) 1281

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1281

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 31) 878

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:878

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 30 ) 1025

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:1025

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 29 ) 930

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:930

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 28 ) 883

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:883

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 27 ) 894

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:894

1 2 صفحه: