چهارشنبه, 29 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال
سد کمال صالح
سد الغدیر ساوه

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تهیه، بارگیری، حمل و تحویل شیرآلات و اتصالات خطوط انتقال رینگ شهری اراک به اقطار 200 تا 1200 میلیمتربه فشار کار 10 تا 25 اتمسفر مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/06 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:67

تاﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، اﺣﺪاث، بهره ﺑﺮداری و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﺮب شهرهای ﻣﺤﻼت و ﻧﯿﻤﻮر را ﺑﻪ روش B.O.T و در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ آب مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/04/13 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:67

مناقصه احداث بخشی از کانال انتقال آب روستای هندودر شهرستان شازند مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/25 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:57

مناقصه آبرسانی به شهر اراک از سد کمال صالح (تکمیل باقیمانده خطوط رینگ شمالی اراک) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/06 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:60

بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه در سال 98 – یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/02/14 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/21

بازدید:117

انجام خدمات کالیبراسیون ، قرائت و تست صحت عملکرد کنتورهای هوشمند حجمی و هوشمند آب و برق در سطح دشتهای استان مرکزی -یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/19 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/01

بازدید:83

تأمین، تست، حمل و بار اندازی کابل فیبر نوری سد و سامانه انتقال آب کمال صالح - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:100

خرید، حمل و بار اندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) با پوشش داخلی و خارجی پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان خمین از خط انتقال موجود کوچری - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:98

تحویل حجمی آب در قالب خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل، ایمنی، تعمیرات تاسیسات آب و حفاظت فیزیکی سد و سامانه انتقال آب از سد کمال صالح - دو مرحله ای مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/06/24 273

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:273

انجام خدمات آژانس در سال 1397 - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/05/03 213

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:213

ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 710

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:710

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 575

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:575

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 617

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:617

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 635

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:635

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 567

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:567

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 509

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:509

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 758

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:758

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 623

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:623

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 700

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:700

ارزیابی کیفی شماره 1 1513

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1513

1 2 صفحه: