پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تحویل حجمی آب در قالب خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل، ایمنی، تعمیرات تاسیسات آب و حفاظت فیزیکی سد و سامانه انتقال آب از سد کمال صالح - دو مرحله ای مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/06/24 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:115

انجام خدمات آژانس در سال 1397 - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/05/03 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:83

ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 550

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:550

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 443

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:443

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 494

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:494

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 480

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:480

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 436

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:436

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 401

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:401

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 620

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:620

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 505

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:505

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 575

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:575

ارزیابی کیفی شماره 1 1413

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1413

آگهی مناقصه عمومی (شماره 34) 1063

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/10

بازدید:1063

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 33) 1307

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1307

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 32) 1256

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1256

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 31) 862

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:862

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 30 ) 1009

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:1009

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 29 ) 912

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:912

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 28 ) 871

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:871

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 27 ) 880

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:880

1 2 صفحه: