سه‌شنبه, 25 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال
سد کمال صالح
سد الغدیر ساوه

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تهیه، بارگیری، حمل و تحویل شیرآلات و اتصالات خطوط انتقال رینگ شهری اراک به اقطار 200 تا 1200 میلیمتربه فشار کار 10 تا 25 اتمسفر مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/06 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:28

تاﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، اﺣﺪاث، بهره ﺑﺮداری و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﺮب شهرهای ﻣﺤﻼت و ﻧﯿﻤﻮر را ﺑﻪ روش B.O.T و در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ آب مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/04/13 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:29

مناقصه احداث بخشی از کانال انتقال آب روستای هندودر شهرستان شازند مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/25 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:25

مناقصه آبرسانی به شهر اراک از سد کمال صالح (تکمیل باقیمانده خطوط رینگ شمالی اراک) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/06 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:26

بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه در سال 98 – یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/02/14 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/21

بازدید:86

انجام خدمات کالیبراسیون ، قرائت و تست صحت عملکرد کنتورهای هوشمند حجمی و هوشمند آب و برق در سطح دشتهای استان مرکزی -یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/19 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/01

بازدید:61

تأمین، تست، حمل و بار اندازی کابل فیبر نوری سد و سامانه انتقال آب کمال صالح - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:71

خرید، حمل و بار اندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) با پوشش داخلی و خارجی پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان خمین از خط انتقال موجود کوچری - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:64

تحویل حجمی آب در قالب خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل، ایمنی، تعمیرات تاسیسات آب و حفاظت فیزیکی سد و سامانه انتقال آب از سد کمال صالح - دو مرحله ای مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/06/24 238

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:238

انجام خدمات آژانس در سال 1397 - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/05/03 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:174

ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 666

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:666

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 541

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:541

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 576

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:576

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 575

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:575

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 524

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:524

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 473

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:473

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 706

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:706

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 583

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:583

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 651

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:651

ارزیابی کیفی شماره 1 1484

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1484

1 2 صفحه: