چهارشنبه, 1 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال
سد کمال صالح
سد الغدیر ساوه

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه در سال 98 – یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/02/14 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/21

بازدید:63

انجام خدمات کالیبراسیون ، قرائت و تست صحت عملکرد کنتورهای هوشمند حجمی و هوشمند آب و برق در سطح دشتهای استان مرکزی -یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/19 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/01

بازدید:39

تأمین، تست، حمل و بار اندازی کابل فیبر نوری سد و سامانه انتقال آب کمال صالح - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:54

خرید، حمل و بار اندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) با پوشش داخلی و خارجی پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان خمین از خط انتقال موجود کوچری - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:42

تحویل حجمی آب در قالب خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل، ایمنی، تعمیرات تاسیسات آب و حفاظت فیزیکی سد و سامانه انتقال آب از سد کمال صالح - دو مرحله ای مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/06/24 210

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:210

انجام خدمات آژانس در سال 1397 - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/05/03 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:158

ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 640

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:640

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 519

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:519

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 559

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:559

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 556

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:556

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 509

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:509

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 459

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:459

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 685

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:685

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 567

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:567

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 628

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:628

ارزیابی کیفی شماره 1 1471

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1471

آگهی مناقصه عمومی (شماره 34) 1148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/10

بازدید:1148

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 33) 1367

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1367

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 32) 1335

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1335

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 31) 916

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:916

1 2 صفحه: