دوشنبه, 5 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام خدمات کالیبراسیون ، قرائت و تست صحت عملکرد کنتورهای هوشمند حجمی و هوشمند آب و برق در سطح دشتهای استان مرکزی -یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/19 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/01

بازدید:24

تأمین، تست، حمل و بار اندازی کابل فیبر نوری سد و سامانه انتقال آب کمال صالح - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:30

خرید، حمل و بار اندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) با پوشش داخلی و خارجی پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان خمین از خط انتقال موجود کوچری - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:20

تحویل حجمی آب در قالب خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل، ایمنی، تعمیرات تاسیسات آب و حفاظت فیزیکی سد و سامانه انتقال آب از سد کمال صالح - دو مرحله ای مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/06/24 185

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:185

انجام خدمات آژانس در سال 1397 - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/05/03 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:138

ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 612

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:612

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 498

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:498

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 539

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:539

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 537

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:537

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 484

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:484

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 436

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:436

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 665

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:665

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 550

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:550

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 609

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:609

ارزیابی کیفی شماره 1 1449

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1449

آگهی مناقصه عمومی (شماره 34) 1116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/10

بازدید:1116

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 33) 1346

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1346

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 32) 1305

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1305

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 31) 895

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:895

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 30 ) 1043

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:1043

1 2 صفحه: