سه‌شنبه, 26 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال
سد کمال صالح
سد الغدیر ساوه

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تهیه، بارگیری، حمل و تحویل شیرآلات و اتصالات خطوط انتقال رینگ شهری اراک به اقطار 200 تا 1200 میلیمتربه فشار کار 10 تا 25 اتمسفر مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/06 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:44

تاﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، اﺣﺪاث، بهره ﺑﺮداری و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﺮب شهرهای ﻣﺤﻼت و ﻧﯿﻤﻮر را ﺑﻪ روش B.O.T و در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ آب مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/04/13 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:43

مناقصه احداث بخشی از کانال انتقال آب روستای هندودر شهرستان شازند مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/25 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:37

مناقصه آبرسانی به شهر اراک از سد کمال صالح (تکمیل باقیمانده خطوط رینگ شمالی اراک) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/06 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:40

بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه در سال 98 – یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/02/14 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/21

بازدید:97

انجام خدمات کالیبراسیون ، قرائت و تست صحت عملکرد کنتورهای هوشمند حجمی و هوشمند آب و برق در سطح دشتهای استان مرکزی -یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/19 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/01

بازدید:68

تأمین، تست، حمل و بار اندازی کابل فیبر نوری سد و سامانه انتقال آب کمال صالح - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:86

خرید، حمل و بار اندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) با پوشش داخلی و خارجی پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان خمین از خط انتقال موجود کوچری - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:81

تحویل حجمی آب در قالب خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل، ایمنی، تعمیرات تاسیسات آب و حفاظت فیزیکی سد و سامانه انتقال آب از سد کمال صالح - دو مرحله ای مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/06/24 249

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:249

انجام خدمات آژانس در سال 1397 - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/05/03 190

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:190

ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 687

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:687

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 562

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:562

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 600

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:600

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 603

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:603

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 543

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:543

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 490

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:490

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 738

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:738

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 604

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:604

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 683

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:683

ارزیابی کیفی شماره 1 1497

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1497

1 2 صفحه: