چهارشنبه, 1 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال
سد کمال صالح
سد الغدیر ساوه

چرا کاهش آبدهی چاه در زمان تغییر محل یا کف شکنی برای همه چاه ها یکسان نیست؟

آیا حفر چاه در منزل شخصی مجاز است؟

چگونه می توانم پروانه بهره برداری از چاه را تمدید کنم؟

پس از مشخص شدن تخصیص پرونده چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

صدور مجوز بهره برداری از چاههایی که قبلا حفر گردیده و دارای قدمت می باشند چگونه است؟

اعتبار پروانه های بهره برداری چاه ها چه مدت است؟

مراحل صدور مجوز حفر چاه چیست؟

برای تغییر نام پروانه حفر و بهره برداری چگونه قدام کنم؟

شرایط اخذ مجوز لایروبی چیست؟

چگونه و در چه صورتی مجوز کف شکنی صادر می شود؟

چاه آب فاقد پروانه اینجانب توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای و با حکم و دستور دادگاه پر و مسلوب المنفعه شده، آیا می‌توانم در سامانه تعیین و تکلیف ثبت نام نمایم؟

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها چیست، اعضاء کمیسیون چه کسانی می باشند و در کمیسیون چه مسائلی مورد بررسی قرار می گیرد؟

صدور مجوز بهره برداری از چاههایی که قبلا حفر گردیده و دارای قدمت می باشند چگونه است؟

چاه آب فاقد پروانه من برای استفاده واحد خدماتی، صنعتی مثل کارواش، دامداری، مرغداری و ... حفر شده، آیا مشمول استفاده از مزایای قانون تعیین و تکلیف هستم؟

چه چاه هایی مشمول قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری می‌شوند؟

افرادی که دارای چاه بدون پروانه می باشند باید چگونه عمل نمایند؟

چرا عمق چاه های کشاورزی که در یک منطقه واقع شده اند متفاوت است ؟

مراجع ذیصلاح جهت رسیدگی به اعتراضات وزارت نیرو کدام محکمه می باشد؟

آیا هم اینک از چاه ها حق النظاره اخذ می شود؟

قرارداد پژوهشی با چه افرادی قابل انعقاد می باشد؟1 2 صفحه: