دوشنبه, 5 فروردین 1398

اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی

 

نام

نام خانوادگی

سمت در کمیته

سمت در شرکت

تلفن مستقیم

عزت اله آمره ای رئیس کمیته مدیرعامل 34032359
علیرضا نعیمی دبیر کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 34032224
مهدی خیراندیش عضو مدعو کمیته مدیر کل دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE 33124990
مجید بقایی عضو کمیته مدیر حراست 34032196
مسعود بهاری عضو کمیته مدیر دفتر روابط عمومی 33124987
اسماعیل احمدی عضو کمیته فرمانده بسیج 33125188
حسین اسدی عضو کمیته معاون طرح و توسعه 33125199
سعید آصفری عضو کمیته معاون مالی و پشتیبانی 34032540
محمود قدبیگی عضو کمیته معاون حفاظت و بهره برداری 33124820

 

آدرس پست الکترونیک کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت : padafand@marw.ir

 بازدید:2427
آخرین به روزرسانی: 1396/08/29