پنجشنبه, 24 آبان 1397

معرفی منتخبین  شرکت در حوزه تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی در سال95

 

در اجرای مصوبه شماره 3-1 صورتجلسه اول کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی شرکت در سال 1396؛ مبنی بر لزوم تقدیر از منتخبین در حوزه تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی؛ بدینوسیله ضمن معرفی منتخبین مذکور، مساعی و تلاش های خدا پسندانه ایشان در راستای انجام وظیفه و خدمت رسانی همراه با مراعات حداکثری حال مردم، مورد تقدیر قرار گرفته؛ سلامت، عزت و موفقیت روزافزون ایشان در تحقق بخشی هرچه بیشتر رعایت حقوق شهروندی در شرکت از خداوند متعال درخواست می گردد. اسامی این عزیزان به شرح ذیل اعلام می گردد:

-جناب آقای عباس قراگوزلو؛ منتخب به عنوان مدیر واحد نمونه در تکریم ارباب رجوع

-جناب آقای علی کارخانه؛ منتخب به عنوان مدیر نمونه در تکریم ارباب رجوع

- سرکار خانم سمانه کمال آبادی؛ منتخب به عنوان کارشناس نمونه در تکریم ارباب رجوع

-جناب آقای محسن طالبی ؛ منتخب به عنوان متصدی نمونه دبیرخانه در تکریم ارباب رجوع

 

بدیهی است، تکریم خلق خداوند، بهترین پاداش ها و تقدیرها را از سوی خالق کریم در پی خواهد داشت؛ مع الوصف، همان پاداش ها و تقدیرهای بی انتها از درگاه ایزدی برای منتخبین ارجمند مورد مسِئلت است.بازدید:995
آخرین به روزرسانی: 1396/04/13