شنبه, 27 دی 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال
هر_هفته_الف_ب
سد کمال صالح
سد الغدیر ساوه

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تهیه، بارگیری، حمل و تحویل شیرآلات و اتصالات خطوط انتقال رینگ شهری اراک به اقطار 200 تا 1200 میلیمتربه فشار کار 10 تا 25 اتمسفر مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/06 231

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:231

تاﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، اﺣﺪاث، بهره ﺑﺮداری و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﺮب شهرهای ﻣﺤﻼت و ﻧﯿﻤﻮر را ﺑﻪ روش B.O.T و در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ آب مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/04/13 231

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:231

مناقصه احداث بخشی از کانال انتقال آب روستای هندودر شهرستان شازند مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/25 199

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:199

مناقصه آبرسانی به شهر اراک از سد کمال صالح (تکمیل باقیمانده خطوط رینگ شمالی اراک) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/06 242

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:242

بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه در سال 98 – یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/02/14 370

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/21

بازدید:370

انجام خدمات کالیبراسیون ، قرائت و تست صحت عملکرد کنتورهای هوشمند حجمی و هوشمند آب و برق در سطح دشتهای استان مرکزی -یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/19 233

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/01

بازدید:233

تأمین، تست، حمل و بار اندازی کابل فیبر نوری سد و سامانه انتقال آب کمال صالح - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 243

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:243

خرید، حمل و بار اندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) با پوشش داخلی و خارجی پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان خمین از خط انتقال موجود کوچری - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 242

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:242

تحویل حجمی آب در قالب خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل، ایمنی، تعمیرات تاسیسات آب و حفاظت فیزیکی سد و سامانه انتقال آب از سد کمال صالح - دو مرحله ای مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/06/24 464

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:464

انجام خدمات آژانس در سال 1397 - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/05/03 361

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:361

ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 884

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:884

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 738

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:738

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 774

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:774

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 803

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:803

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 736

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:736

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 671

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:671

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 917

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:917

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 804

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:804

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 868

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:868

ارزیابی کیفی شماره 1 1664

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1664

1 2 صفحه: