|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

حوزه هیئت مدیره و مدیرعامل

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل: مهندس حسین اسدی

پست الکترونیک: info@marw.ir

مهندس عزت اله آمره ای

 

 

شرح وظایف مدیریت حوزه هیئت مدیره و مدیرعامل

 1. تنظیم برنامه کاری، وقت ملاقات، جلسات، سخنرانیها و پیگیری تحقق آنها
 2. جمع آوری و بررسی گزارشهای ارسالی به مدیریت و تهیه گزارشات مورد نیاز با همکاری واحدهای شرکت و ارسال یک نسخه از آن به واحد مربوط
 3. تنظیم دستور کار و گزارشات جلسات هیئت مدیره و ابلاغ مصوبات به واحدها و پیگیری تا حصول نتیجه
 4. بررسی و کنترل پیشنهادات و گزارشات ارسالی به هیئت مدیره از نظر رعایت قوانین و مقررات و آئین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره
 5. ارجاع مکاتبات واصله از سایر دستگاه ها به واحدهای مربوط
 6. خلاصه نمودن پیشنهادات، گزارشات، صورتجلسات، مقالات و سایر موارد ارسالی به مدیرعامل و هیئت مدیره
 7. پیگیری و نظارت بر انجام امور مربوط به مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل و اجرای روشهای اجرایی، دستورالعملها و سایر اسناد بالادستی ابلاغی
 8. شرکت در جلسات کمیسیون توسعه مدیریت شرکت
 9. اجرای خط مشی ها و سیاست های اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در راستای اهداف و سیاستهای شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو
 10. بررسی و تصویب مطالعات طرحهای پدافند غیرعامل در سطح شرکت
 11. برنامه ریزی و هماهنگی برای اجرای مطالعات و اجرای الزامات مراحل چهارگانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 12. برنامه ریزی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 13. اجرای فعالیت های پژوهشی و اجرایی در راستای کاهش خطرپذیری و تعریف فعالیت های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و پایش تهدیدات تخصصی و پیش بینی تهدیدات محتمل
 14. مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها
 15. پیگیری مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور و سایر ارگانهای مرتبط
 16. اجرای رزمایش ها و تنظیم گزارش اجرایی مربوط
 17. ساماندهی عملیات آمادگی و مقابله با تهدیدات سایبری و IT و ایجاد سامانه الکترونیکی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 18. فرهنگ سازی و هماهنگی اجرای برنامه های آموزشی بحران و پدافند غیرعامل برای کلیه کارمندان
 19. بررسی آسیب پذیری های تخصصی ناشی از تهدیدات
 20. هماهنگی با معاونت های دیگر در راستای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل و مراحل چهارگانه مدیریت بحران
 21. تهیه و تدوین برنامه ها و اهداف HSE شرکت
 22. تدوین و نگهداری مستندات سیستم مدیریت HSE  و حصول اطمینان از اجرایی شدن اثربخش خط مشی HSE و دستیابی به اهداف استانداردها و برنامه های HSE شرکت
 23. برآورد، بازنگری و پایش عملکرد HSE شرکت، پیمانکاران و مشاوران طرحها
 24. هماهنگی در تهیه گزارشهای عملکرد HSE جهت ارائه به مدیریت و گروه های ذینفع برون سازمانی
 25. تحلیل گزارشهای گوناگون HSE و استخراج نکات دانش افزا
 26. تدوین دوره های آموزشی اثربخش HSE و هماهنگی جهت برگزاری آنها
 27. تهیه برنامه های جامع ممیزی و بازرسی HSE با هماهنگی واحدهای مربوطه و پیگیری دریافت گزارشات ممیزی و انجام اقدامات تعیین شده و بازنگری گزارشات مربوط در مواقع لزوم
 28. شناسایی به هنگام عملکرد نامناسب واحدها، مجریان و افراد کلید اثرگذار بر عملکرد HSE و گزارش به نماینده مدیریت به منظور حصول اطمینان از عملکرد درست HSE طرحها
 29. نظارت بر عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران طرح های مطالعاتی، اجرایی و بهره برداری در زمینه HSE
 30. اطمینان از به روز بودن سوابق ارزیابی ریسک ها و HSE Plan ها در سطح شرکت
 31. انجام کلیه اقدامات لازم جهت رفع مشکلات زیست محیطی، ایمنی، امنیتی و بهداشتی طرح ها
 32. نیازسنجی، آگاه سازی و آموزش HSE در شرکت و طرحها
 33. تدوین گزارش، بررسی و پیگیری رویدادها و حوادث کارگاهی به کارگیری فرآیند مدیریت ریسک به ویژه در کنترلهای عملیاتی و رسیدگی به عدم انطباق ها
 34. شناسایی، به روزرسانی و اطلاع رسانی قوانین و الزامات قانونی و استانداردهای HSE و تغییرات آنها به افراد ذیصلاح.
 35. پیگیری و کنترل اطلاعات جمع آوری شده از طرح ها
 36. هماهنگی جهت برگزاری جلسات HSE Plan طرح ها
 37. پیگیری مصوبات جلسات کمیته HSE شرکت و طرح ها و ارائه گزارشات مدیریتی لازم به شرکت مادر
 38. پیگیری و اجرای برنامه های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های HSE
 39. پیگیری گزارشات HSE طرح و ارسال به موقع به نماینده مدیریت در HSE شرکت مادر
 40. پیگیری و نظارت بر موضوعات HSE ساختمان مرکزی
 41.  نظارت بر اجرای دقیق قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل های ذیربط مدیریت عملکرد
 42. برقراری تعامل سازنده با مدیریت تخصصی در شرکت مادر و ستاد وزارت نیرو
 43. انجام اقدامات لازم جهت عملیاتی نمودن مفاد نظام نامه های بازرسی و مدیریت عملکرد و دستورالعمل های اجرایی مربوطه
 44. همکاری و انجام برنامه ریزی لازم به منظور بازرسی های مدیریت ستادی شرکت مادر و ستاد وزارت نیرو
 45. نظارت و پایش عملکرد شرکت در ارتباط با موضوعات بازرسی مندرج در بند 5-1-4 نظام نامه بازرسی و ارائه گزارش به مراجع ذیربط
 46. پیگیری لازم به منظور مرتفع نمودن نقاط ضعف موجود در خصوص گزارشات واصله مربوط به شرکت
 47. پیگیری لازم و تسریع در ارسال پاسخ گزارشات بازرسی های صورت گرفته وامور مربوط به پاسخگویی به شکایات به ستاد
 48. پیگیری و رسیدگی به امور ارجاعی و ارسال پاسخهای لازم به مکاتبات ارسالی از طرف شرکت مادر
 49. برقراری تعامل و ارتباط سازنده (با هماهنگی این مدیریت و مدیرعامل شرکت) با سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی
 50. تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها و کارکنان شرکت و ارائه گزارش میزان رضایت مندی مراجعین از عملکرد پرسنل شرکت و واحدهای مربوطه و ارائه به مقام مافوق
 51. انجام بازرسی موردی و در صورت نیاز همراهی با تیم بازرسی (با هماهنگی مدیریت و مدیرعامل شرکت) و جمع بندی و ارائه گزارش مربوطه
 52. تنظیم و ارائه گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالیانه به مقامات مافوق
 53. جمع بندی، آسیب شناسی و تحلیل شکایات همراه با راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش آمار شکایات شرکت
 54. معرفی بازرسان همیار (کارشناسان خبره و متعهد) در تیمهای بازرسی شرکت با هماهنگی مقام مافوق
 55. دریافت شکایات حضور و مکتوب (از مبادی مختلف) و پیگیری پاسخ ها از واحدها، بررسی و اعلام به شاکیان
 56. انعکاس هرگونه تخلف احتمالی و ارائه گزارش به شرکت مادر و مدیرعامل شرکت و نظارت بر حسن جریان امور اداری
 57. پیگیری و اخذ نظرات و پیشنهادات واحدهای تخصصی شرکت در ارتباط با گزارشات اداره کل بازرسی استان و یا شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به اداره کل مذکور و یا ارسال جوابیه به شاکیان
 58. تبیین و شناسایی گلوگاههای فساد، نقاط آسیب پذیر و انحرافات، مطابق با نظام نامه بازرسی و ارائه راهکارهای اجرایی به شرکت مادر
 59. نظارت بر اجرای دقیق عناوین برنامه ای سالیان مرتبط با حوزه بازرسی و مدیریت عملکرد که از طرف مدیریت تخصصی ستادی ابلاغ گردیده است
 60. پیگیری و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به ثبت اطلاعات مناقصات و مزایده های شرکت آب منطقه ای در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (iets) و سایت مرتبط شرکت مادر تخصصی (tender) و ارائه اطلاعات مورد نیاز به مدیریت ستادی شرکت مادر
 61. استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در سه سطح (سازمان، مدیران و کارکنان) بر اساس فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه
 62. انجام تمهیدات و برنامه های لازم به منظور کاهش میانگین زمان پاسخگویی به شکایات به میزان 20 درصد در هر یک از سالهای برنامه پنجم توسعه کشور
 63. پیگیری و ارسال پاسخ در خصوص سامانه رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور و اداره کل بازرسی استان
 64. پیگیری و استقرار نظام پاسخگویی با راه اندازی سیستم سامد و میز خدمت با هماهنگی مقام مافوق
 65. رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردمی و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه در پاسخگویی به متقاضیان و تکریم ارباب رجوع
 66. ارزیابی عملکردها در قالب مدلها و استانداردهای مختلف (EFQM، ارزیابی استانداری، ارزیابی وزارت نیرو و جشنواره شهید رجایی)
 67. تصویب سیاست ها و خط مشی ها در کمیته  تحقیقات شرکت در چهارچوب مصوبات شورای تحقیقات آب
 68. نیازسنجی تحقیقات در واحدهای مختلف شرکت و تدوین اولویتهای تحقیقاتی سالیانه
 69. تعیین ناظرین اجرایی و فنی پروژه های تحقیقاتی مصوب
 70. تصویب گزارش های نهایی پروژه های تحقیقاتی تحت نظارت
 71. ارتباط و هماهنگی با مجموعه پژوهش های کاربردی شرکت مادر
 72. برنامه ریزی در جهت تولید و تعمیق دانش و انتقال فن آوری در صنعت آب استان
 73. معرفی، توسعه و اطلاع رسانی نتایج و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی شرکت
 74. تهیه، تنظیم و نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی در زمینه علوم مرتبط و با تکیه بر موضوعیت وظایف شرکت و ارزشیابی برنامه های توسعه و بهره وری
 75. مطالعه در زمینه الگوهای برنامه ریزی متناسب با ماموریت و شرح وظایف شرکت و تصویر وضعیت بهینه آتی حوزه
 76. همکاری با دفاتر شرکت در جهت شناسایی مسایل و مشکلات، اولویت بندی آنها، تهیه پیشنهاد طرحهای پژوهشی و برنامه عملیاتی، تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات، تهیه و پیشنهاد راهکارهای اجرایی سازنده و منطبق با امکانات موجود کشور در جهت پیشبرد و افزایش توان و اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با شرکت
 77. برقراری ارتباط با اعضای هیأت علمی دانشگاه های داخلی و خارجی و جلب همکاری آنان در اظهار نظر در خصوص اولویت های پژوهشی، پیشنهادات/ طرحها و نظارت بر تعیین و اجرای طرح های پژوهشی
 78. برگزاری سمینارهای ارائه نتایج طرحهای تحقیقاتی انجام شده در شرکت برای اطلاع کارشناسان و مدیران شرکت و سایر صاحب نظران
 79. جمع بندی نتایج به دست آمده از طرح های پژوهشی تأیید شده، ارسال آن به واحدهای ذیربط، پیگیری به کارگیری نتایج تحقیقات انجام شده و ارائه گزارش مربوط به مراجع ذیربط
 80. بالابردن توان علمی کارکنان و کارشناسان حوزه معاونت/ واحد مربوطه از طریق برگزاری جلسات علمی و آموزشی در مورد موضوعات مرتبط با طرح های انجام شده با کمک مجریان طرحها
 81. بررسی و تایید کتاب های آموزشی و پژوهشی مربوط به موضوعات مورد نیاز مرتبط با شرکت به منظور چاپ و انتشار از طریق واحدها و مراجع ذیصلاح و همکاری در تهیه و تدوین آنها
 82. هدایت، جلب همکاری و برقراری ارتباط فعال با واحدهای تحقیق و توسعه دانشگاه ها و دفاتر تحت پوشش شرکت در شناسایی مسایل و نقاط ضعف و قوت شرکت و برنامه ریزی مشترک با گروه های مذکور در جهت رفع مشکلات موجود
 83. مشارکت در تهیه برنامه استراتژیک شرکت
 84. هماهنگی و نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک با سایر سازمان ها
 85. ایجاد بانک اطلاعاتی از مطالعات تحقیقات انجام شده در شرکت
 86. حفظ حقوق مالکیت معنوی طرحهای پژوهشی و حفاظت از ایده ها و طرح ها

 

 تاریخ ثبت : 11 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 16 اسفند 1402
 
 7272
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 10
 • بیشترین بازدید همزمان : 385
 • بازدید امروز : 3,642
 • بازدید دیروز : 24,015
 • کل بازدید : 11,214,382
 • آخرین به روزرسانی : 26 خرداد 1403 12:25:49
 • شناسه IP شما : 34.239.176.54

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : اراک، شهرک شهید بهشتی، فاز یک ، شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی
 • کدپستی : 3818953116
 • تلفن : 08633130071
 • فاکس : 08634032360
 • پست الکترونیکی : info[at]marw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :