دوشنبه, 5 فروردین 1398

ادارات منابع آب شهرستان های تابعه

 

شهرستان آدرس تلفن فکس کد پستی
اداره منابع آب شهرستان شازند شازند - بلوار جمهوری اسلامی ایران (خط لوله) 08638222943 08638224114 3861693775 و 3861693776 و 3861693777
اداره منابع آب شهرستان خمین خمین - خیابان آیت اله طالقانی 08646249297 08646249298 3881155561
اداره منابع آب شهرستان تفرش تفرش - میدان طبرسی 08636231358 08636239339 3951894557
اداره منابع آب شهرستان خنداب ورودی شهر خنداب - ابتدای بلوار یادگار امام خمینی (ره) - جنب کمیته امداد امام خمینی (ره) 08635623073 و 08635622073 08635624060 3841963461
امور منابع آب شهرستان ساوه ساوه - خیابان طالقانی - شهرک شهید چمران (حاج بلوک) 08642415068 08642415383 3917713141
اداره منابع آب شهرستان کمیجان کمیجان - خیابان فخرالدین عراقی - محله انار 08635452614 08635453714 3851996448
اداره منابع آب شهرستان زرندیه مامونیه - بلوار امام - کوچه شجاعت 16

08645229010 و

08645225810

08645229011 3941811111
امور منابع آب شهرستان اراک اراک - خ شهید شیرودی - کوچه شهید افتخار - مجتمع شماره 3 08633130042 08633132959 3819745887
اداره منابع آب شهرستان دلیجان دلیجان - میدان بسیج - جنب شهرداری- کاج 3

44232021086 و 44221090086 و 08644226699

08644225161 3791917131
اداره منابع آب شهرستان فراهان فراهان - فرمهین - انتهای خیابان معلم 08633724090 08633724091 3953113857

 بازدید:3845
آخرین به روزرسانی: 1397/04/03